Rekrytering genom headhunting av ledningsbefattningar och seniora nyckelpositioner och utvärdering av personal inom organisationen för att möta nya affärsmässiga utmaningar.