Headhunting & Executive Search

Rekrytering av ledningsbefattningar och seniora nyckelpositioner.

Headhunting idag är ett vitt begrepp. Många bolag säger sig erbjuda headhunting men i många fall är det synonymt med sökningar i databaser, annonsrekrytering eller selection.
Probe Solutions erbjuder headhunting och search som består av fem distinkta processteg:

Analys

Genom ett uppstartsmöte går vi igenom förutsättningarna för rekryteringen för att få den insikt och känsla som behövs för att förstå uppdraget i sin helhet. Kritiska faktorer penetreras och kvalifikationskrav för rollen bestäms. Vi arbetar metodiskt och med fokus på kundens affär. En annan viktig faktor är att det är de personer som är med på mötet, dvs vi själva, som hanterar och slutför den fortsatta processen.

Identifiering

Vi använder i huvudsak två källor i våra rekryteringar: våra egna nätverk av initierade och seniora personer samt systematisk research. Vi använder de skarpaste verktygen för ändamålet och anpassar metod och angreppssätt unikt för varje tillfälle. Vi använder ingen egen annonsering i våra uppdrag utan lägger all kraft på egenvalda kontaktytor genom hög proaktivitet.

Att söka kontakt med kandidater kräver stor skicklighet och professionalism. Det är viktigt att kunna förmedla en rättvisande bild av den position som söks, med möjlighet till nyanserade fördjupningar i detaljfrågor – och parallellt ge råd och rekommendationer i dialogform kring kandidatens frågor och funderingar i relation till dennes karriär och den aktuella positionen i fråga. Vi är övertygade om att vårt engagemang tillåter oss att komma varje kandidat nära och att detta ökar våra möjligheter till ett bättre långsiktigt slutresultat för alla parter.

Verifiering

Vi tror att det är ”hur” en person gör något som gör det möjligt att förutse personens kommande handlingar vid givna tillfällen. Vår intervjumetodik bygger i huvudsak på ”hur frågor” och kompetensbaserade frågor.

Det är i den efterföljande dialogen som vi värderar i hur stor utsträckning kandidaten matchar de behov vår klient har och i hur stor sannolikheten är att vår kandidat kan skapa de resultat som krävs för att lyckas med sin uppgift. Vi använder omfattande referenstagning för att ytterligare säkerställa vår uppfattning av kandidaten jämfört med personer med annan relationshistorik till kandidaten. Efter överenskommelse genomför vi personlighetstester och färdighetstester där vi själva innehar certifieringar eller använder samarbetspartners för olika andra typer av assessments.