Vår affärsidé

Probe Solutions arbetar med rekrytering genom headhunting av ledningsbefattningar och seniora nyckelpositioner. Vi är ett innovativt kunskapsföretag med kunder inom hela närings-livet. En förutsättning för framgångsrika konsultuppdrag är ingående kunskap om kundens verksamhet, kultur, mål och visioner. Från vårt kontor i Lund täcker vi Norden och övriga Europa.

Probe Solutions betyder ”att erbjuda de absolut mest lämpliga kandidaterna i varje given situation genom en grundlig och utforskande process såväl i uppdragsgivarens organisation samt mot kandidater”. Det unika med Probe Solutions är att vi gör processen till en upplevelse för både kunder och kandidater genom ett djupt och brett proaktivt engagemang.

Förutom våra tjänster inom headhunting, erbjuder vi angränsade tjänster genom egna resurser eller tillsammans med samarbetspartners.